SJØPARKEN -ØY 3- RAMMETILLATELSE PÅ BYGGETRINN 2

I dag fikk vi rammetillatelsen for byggetrinn 2, for Boligøy 3, Agnespassasjen, i Sjøparken i Stavern.

Bygg A er utsolgt, men det er fortsatt leiligheter igjen i bygg B.
Ta en titt på prosjektets hjemmeside: https://sjoparken.no/

Illustrasjoner: Rift.no