Befaring på Sandsli

Første byggetrinn på Sandsli står ferdig. Siste bilde viser kollen før bebyggelsen - og viser samtidig at store deler av opprinnelig vegetasjon er beholdt. Vi gleder oss over resultatet!

Se her for tidlige visualiseringer av prosjektet.