Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag

Totalentreprisekontrakten som er signert omfatter oppføring av 41 borettslagsleiligheter fordelt på to bygg.
Byggestart er planlagt i første kvartal 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024

Les artikkelen i byggeindustrien her