Elnes Søndre - Revidert detaljreguleringsplan

Da er det sendt inn revidert forslag til detaljreguleringsplan for Elnes Søndre, på Vollen i Asker.
Planforslaget innebærer ca 240 nye boliger og barnehage.
Vi krysser fingrene for en smidig prosess frem mot godkjent plan.

Illustrasjoner: Linda Blom