Fargedagen 2021

01.12.21 arrangerte PBL/ Oslo kommune Fargedagen 2021

Mer arkitektur's Maj Jøsok holdt innlegg under del 3, "Farger og materialbruk i samtidsarkitekturen".

Å finne de riktige fargene og materialene til et prosjekt tar tid, og er et teamarbeid internt hos oss på kontoret og i samarbeid med byggherre.
Vi henter inspirasjon fra stedet og tester store prøver "on site",- og i all slags vær.

Om fargedagen:
Plan- og bygningsetaten skal utarbeide en veileder for fargebruk i byområder, til inspirasjon for både fagfolk og befolkningen.
Fargeveilederen er en oppfølging av den vedtatte Arkitekturpolitikken for
Oslo som blant annet sier at Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur.
Veilederen skal sette arkitekturens farger og materialbruk på agendaen. Med en åpen og veiledende form skal den inspirere og peke på muligheter og oppfordre til et bevisst fargevalg.