MER prosjekter i Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen Kommune

Sandsliåsen og Damsgårdsundet fremheves som forbildeprosjekter i Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen Kommune.

Om Sandsliåsen står det:
«Boligprosjektet Sandsliåsen 55 innpasser et større byggeprosjekt i kupert vestlandsnatur med en krevende topografi. Teglmaterialet i fasadene er trukket helt ned mot bakken på alle sider, noe som bidrar til en tett kontakt med terrenget. Grøntdragene er tatt inn mellom bygningene, og sikrer tilpasningen til landskapsformene rundt. Parkeringsanleggene er skjult under bakken uten at dette har lagt begrensende føringer for arkitekturen, siden de ikke ligger direkte under bebyggelsen. Gangstier på påler gir minimale inngrep i det naturlige landskapet, og fører til lekearealer i skogen»

Om Damsgårdsundet står det:
«Området ble utviklet med klare ambisjoner for kvalitet i det offentlige rom. Den finmaskede byromsstrukturen skaper god kontakt mellom gater, allmenninger og strandpromenader. Den gjennomgående materialpaletten og fokuset på de gåendes opplevelser på strandpromenaden, gir en helhetlig karakter og kvalitet til bylivet»

Les hele dokumentet her.