Prosjekter publisert av Byggeindustrien

Flere av våre prosjekter er presentert i "Årets Prosjekter Bygg og Anlegg 2017", utgitt av Byggeindustrien.

Les mer om prosjektene (www.bygg.no):

Rolfsbukta terrasse   

Sørenga, trinn 7 og 8   

Sjøparken Stavern   

Sjøstjernen