REISEBREV FRA SANDSLIÅSEN

Vi har fått reisebrev fra Sandsliåsen.

Foto: Helge Hansen Montag / Obos

Vi er nå i gang med siste byggetrinn for boligprosjektet på Sandsliåsen utenfor Bergen.
Totalt er det 8 tun, orientert rundt tomtens høydedrag.
Vegetasjonen har fått gro seg til og livet mellom husene vokser frem i takt med at husene blir hjem.
Et godt sted å bo. Bebyggelsen har en human skala, og det er benyttet varige materialer av høy kvalitet. Det gleder oss å se godt håndverk og frodige grøntarealer som føyer seg fint inn i den omkringliggende naturen.