SANDSLIÅSEN - BYGGETRINN 4

Da er vi i gang med byggetrinn 4 på Sandsliåsen i Bergen.
Vi har jobbet med dette prosjektet siden 2014 og gleder oss over å nå kunne starte på det siste byggetrinnet.

Det overordnede målet har vært å skape et vakkert anlegg som er tilpasset omgivelsene og som svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter, - nærhet til natur og rekreasjon, med utsikt til vann og byfjell.
Et anlegg som `vokser opp` av terrenget i samspill med naturgitte forhold; åsrygg, fallende terreng og frodig vegetasjon.
Et anlegg, - som så langt mulig, - lar terrenget være mest mulig uberørt, til glede for beboere og omgivelser.
Et anlegg med bygningsvolumer som er tilpasset målestokken i omkringliggende bebyggelse, - `småhusskala`.
Rom for mennesker - det intime rom - skaper fortrolighet, velvære og kontaktarenaer.

Bilder: Per Ole Jøsok