Sensommer på Sandsli - Byggetrinn 3

Vi gleder oss over å se at det spirer og gror på Sandsli,
-her kan både mennesker, planter og dyr trives

Vi begynte å bygge på Sandsliåsen utenfor Bergen i 2014.
Nå er vi i gang med detaljprosjekteringen av det siste byggetrinnet.

Vi er skikkelig stolte over å se hvilket sted dette blir.