Sjøparken øy3B - Hilsen fra krana

Hus A er snart klar for innflytting og reisverket til hus B er nesten oppe.


Hurra for ryddig og oversiktlig byggeplass @Backe
Foto: Morten Firing