Team “Tærne i tanga” plukket ut som 1 av totalt 16 team som skal få jobbe videre på Grønlikaia

Hør Hør!

Vi er stolte og glade over å ha blitt plukket ut blant 118 team til å få delta i parallelloppdraget for utformingen av delområdet «Munkehagen» på Grønlikaia i Oslo.

Utbygger: Hav Eiendom, i samarbeid med Oslo Havn.

Vi ønsker å bidra til å utvikle en grønnere, varmere og mer skapende by(del) med plass til alle. Samarbeid på tvers av fagområdene mener vi vil sikre faktiske og visuelle kvaliteter som kan stå seg over tid,- på land og i vann.
Sosial, økologisk ,- og estetisk bærekraft!
Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven i samarbeid med et sterkt tverrfaglig team.

Team «Tærne i Tanga» består av:
Arkitekter: Mer arkitektur as
Landskap: Gullik Gulliksen as
Miljø: Context as
Økologi: Økologi og Bærekraft as
Marinbiologi: Ecofact as
Konstruksjon: Sweco as

Foto: Jan Ivar Søhus
Illustrasjon: Hav Eiendom

Les uttalelsen fra Hav Eiendom her:

Disse skal forme Grønlikaia