Boligøy 4, Sjøparken Agnes

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Stavern, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartments and houses
Kunde:
Agnes Utvikling AS
Byggeperiode:
2011 - 2017

I sjøparken skal alle boligene få del i ”herligheten” – tilgang og sikt til sjø og friområder, samtidig som de er en del av et større fellesskap. Utsikten til Svenner fyr og horisonten skaper en spennende kontrast til kanalene, det storslagne mot det intime.

Boligøyene er formet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold. Alle leilighetene har sikt til fjord eller kanal. Hovedadkomsten til boligene i bygg A er lagt til felles trapp og heis i sydenden av dreneringsbassenget. En frittstående heis med glassdør fører opp til altanganger i 2. og 3. etasje. Herfra vil vandringen frem til leiligheten by på ulike typer romlige opplevelser med sikt til underliggende basseng og ut i Larviksfjorden, - veien hjem blir en fortelling som synliggjør stedskvalitetenes variasjon og mangfold.

Leilighetene i bygg B og C har direkte adkomst fra trappeoppgang og heis, sjenerøse og lyse fellesareal med flott utsikt. Det er utviklet et plansystem som gir leilighetene en viss ledighet i forhold til bevegelsesmuligheter, lysinnfall og siktlinjer.

For å skjerme mot vær og vind er det delvis inntrukne uteoppholdsrom. Den intrukne delen er utformet som et fleksibelt solrom som tilrettelegger for opphold hele året. Med foldedører kombineres balkong og stue, noe som gir en fleksibel bruk og mulighet for utvidelse av stuearealet.

Med inspirasjon fra tidligere industriell virksomhet og Italienske kystbyer, tilstrebes en variert arkitektur med en human skala. Bygningslameller med knekkede vinkler, skråtak i ulike høyder, åpninger og portrom vil bidra til et mykt og rikt uttrykk. Fasadeuttrykket skal ved hjelp av vertikal oppdeling, ulike farger og robuste materialer av høy kvalitet bidra til en ønsket frodighet med stor detaljrikdom.

BACK