Boligøy 3A, sjøparken agnes

Arkitekt:
MER arkitektur
Sted:
Agnes, Stavern
Bygningstype/størrelse:
Boligbygg
Byggeperiode:
2018 - pågående

Tiltaket omfatter deler av øy B3, felt B3.3, som omfatter 20 leiligheter på utfylt del av øyen.
Bygget har 3 og 4 etasjer og alle de øverste leilighetene har mesanin og egen takhage.

Felt B3.3 er formet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold for leilighetene, samtidig som bebyggelsen skal gi rom for øyas offentlige møteplass, torget, på felt T3. Bebyggelsen vil danne le for vind fra nord- vest samtidig som det åpner opp for kveldssol på torget. 

Med inspirasjon fra tidligere industriell virksomhet og Italienske kystbyer, tilstrebes en variert arkitektur med en human skala. Bygningslameller med knekkede vinkler, skråtak i ulike høyder, åpninger og portrom vil bidra til et mykt og rikt uttrykk. Fasadeuttrykket skal ved hjelp av vertikal oppdeling, ulike pussfarger og robuste materialer av høy kvalitet vil bidra til en ønsket frodighet med stor detaljrikdom. Alle hovedfasader vil ha luftet pusskledning som pusses i 4 ulike farger. Fasadeuttrykk, materialbruk og detaljering videreføres fra øy 4.

BACK