Boligøy 3B, Sjøparken Agnes

Arkitekt:
MER arkitektur
Sted:
Agnes, Stavern
Bygningstype/størrelse:
Boligbygg
Byggeperiode:
2020 - pågående

Tiltaket omfatter deler av øy B3, felt B3.4, som omfatter 19 leiligheter med parkeringskjeller.
Bygget har leiligheter i 3 og 4 etasjer, hvor 4 av leilighetene i plan 3 har mesanin og egen
takhage.

Fasadeuttrykk, materialbruk og detaljering videreføres fra øy 4. Felt B3.3 er formet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold for leilighetene. Bebyggelsen følger øyas form og det etableres brygger og båtplasser mot kanal i øst. Mot vest (det indre gårdsrommet) etableres det private forhager for leilighetene på plan 1, og 201113_Øy B3.4 redegjørelse for tiltaket svalgangene i plan 2 og 3 vil romme private uteplasser mot kveldssolen. Leilighetenes hovdtrapp og heis er lagt til et åpent portrom med sikt og adkomst til kanal og brygge. Heis har direkte adkomst til underliggende p-kjeller. Det er utviklet et plansystem som gir leilighetene en viss `ledighet` i forhold til bevegelsesmuligheter, lysinnfall og siktlinjer. 4 av toppleilighetene vil få hems med utgang til privat takhage/takterrasse, - i tillegg til at en av de større leilighetene i sin helhet lagt til arealet under skråtaket med utgang til privat takhage. Stue med åpen forbindelse til hems vil gi flotte romlige kvaliteter i form av høye, luftige oppholdsrom rom og lysinnfall fra takhage. Leilighetene i 1.etg. har direkte, trappefri tilgang til brygge i forlengelse av leilighetene.

BACK