Sjøhagen Brygge, Bryggepromenaden 1

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Sted:
Kambo
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg
Kunde:
Sjøhagen Brygge 1 AS
Byggeperiode:
2018 - Pågående detaljprosjekt

Leilighetsbygget på Sjøhagen Brygge omfatter 52 leiligheter, fordelt på to bygg.
De 2 bygningskroppene ligger i overgangen mellom den nye kaifronten og uberørt natur. Bebyggelsen tydeliggjør overgangen mellom den urbane bryggen og det myke og kuperte naturlandskapet, og er derfor orientert i en vinkel/ vifteform.

BACK