SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 3

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Sted:
Kambo, Norge
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg
Kunde:
NSO eiendom AS
Byggeperiode:
2020

Leilighetsbygget BAH2 på Sjøhagen brygge omfatter 81 leiligheter.
Detaljregulert høsten 2020, og rammegodkjent høsten 2022.
Salg starter i 2023!

BACK