Sjøhagen Brygge, Rekkehus

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Sted:
Kambo
Bygningstype/størrelse:
Rekkehus
Kunde:
Sjøhagen Brygge 1 AS
Byggeperiode:
2018 - Pågående detaljprosjekt

Feltet er omfatter 46 boliger i rekker satt sammen av 3-5 hus. Bebyggelsen ligger i et skrånende terreng og er orientert i både plan og snitt slik at takterrasser får best
mulige solforhold. Husrekkene danner rammene rundt mindre tun som åpner seg i retning stasjonen i den ene enden og Kulpestien i den andre. Tunene er forbundet av en internvei som slynger seg gjennom feltet i en løkkestruktur.

BACK