Sandsliåsen, byggetrinn 1-4

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Bergen, Norway
Bygningstype/størrelse:
250 leiligheter, 24.000 m2 BTA bolig, 8500 m2 BTA park., boder, tekn.
Kunde:
Sandsliåsen Boligutvikling AS (OBOS Nye Hjem AS, Stadsporten AS og EGD Property AS)
Byggeperiode:
2014 - 2023

Foto: Helge Hansen/Montag

Tomtens kuperte landskap, frodig natur, sikt til byfjellene i øst og til Håvardstunvannet i vest, danner grunnlaget for boliganleggets formgivning.

Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, mellom innside og utside at vi skaper arkitektur. Tomter er ulike. For hvert prosjekt forsøker vi å gripe "stedets ånd" og forsterke kvaliteter i omgivelsene.
Bebyggelsen i form av 8 tun orientert rundt tomtens høydedrag, gir et sentralt fellesareal med uberørt natur og gode sol- og utsiktsforhold. Bebyggelsesstrukturen tilrettelegger for aktive møteplasser og uformelle fellestun, samtidig som den danner private uteplasser mot sydøst og nordvest. Kontrasten mellom de intime, bearbeidede tunene og det åpne naturlandskapet rundt, gir et variert spenn i romlige kvaliteter, lys og utsikt. Utfordrende topografi kombinert med et rasjonelt byggesystem, har gjort det naturlig  å dekomponere volumene i mindre enheter. Slik skapes variasjon og intimitet i rom og form. Bruken av gode materialer med omsorgsfull detaljering, samt lys og skygge frembrakt ved volummessig bearbeiding, vil bidra til å "feste" byggene til terrenget. Dette gir en opplevelse av en menneskelig målestokk, - forhold som kan bidra til et godt og identitetsskapende boligmiljø. Det er forutsatt god kvalitet både på materialer og utførelse. Håndbanket tegl, lys puss, oljet treverk og innslag av klatrende vekster bidrar til en ønsket frodighet med stor detaljrikdom.

BACK