Sandsliåsen, byggetrinn 3

Arkitekt:
MER arkitektur
Sted:
Bergen, Norway
Bygningstype/størrelse:
Boligbygg
Kunde:
Sandsliåsen Boligutvikling AS
Byggeperiode:
2017 - 2021

Byggetrinn 3 er det nest siste i utbyggingen av Sandsliåsen som består av 8 tun, orientert rundt tomtens høydedrag.

Se beskrivelse for Sandsliåsen Byggetrinn 1-2 for utfyllende informasjon om prosjektet.

Bilder: Per Ole Jøsok

BACK