Bystranda Blå

Arkitekt:
Mer arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kristiansand, Norge
Bygningstype/størrelse:
248 leiligheter
Kunde:
Bystranda Blå AS
Byggeperiode:
2016 - 2021

Foto: MER arkitektur, Heidi Borgersen og Q-Light AS/fotograf Dejan (siste bilde)

Intensjonen er å oppføre et funksjonelt og vakkert boligkompleks med høy arkitektonisk kvalitet til nytte og glede for beboerne, de nære omgivelsene og byen. Det tilstrebes en variert bebyggelse innenfor en helhetlig plan for Tangen, hvor eksisterende bebyggelse/ boliger hensynstas. Det er et mål å formgi boliger med vakre rom inne og ute, rom med muligheter for ulik bruk, hvor tilrettelegging for både privatliv og sosialt liv ivaretas i formgivningen. Høy bokvalitet ivaretas ved at de fleste leilighetene har sjøutsikt, gode solforhold og med gjennomlys eller to-/tresidig belyst over hjørne. Privatliv oppnås ved god avstand mellom byggene, delvis inntrukne balkonger og terrasser, og forhager for leiligheter på bakkeplan.   

Underdeling i fire mindre nabolag med 50-60 leiligheter anses å være en fattbar gruppe for identifikasjon og tilhørighet. Det opprinnelig planlagte gatetunet mellom Bystranda og Otra erstattes med en smalere gangvei, et generøst vannspeil og frodig vegetasjon. Sammen med eksisterende gangvei sentralt på Tangen, dannes det et naturlig skille mellom de fire nabolagene.

Samtidig kan alle beboerne samles til felles aktivitet i prosjektets sentrale og solfylte aktivitetsområde, HJERTEROMMET, som strekker seg gjennom de fire nabolagene. Dette sentrale rommet knyttes direkte til felleslokaler med resepsjon, selskapsrom med kjøkken, bibliotek, trimrom mm. Hjerterommet opparbeides for rekreasjon og miljøvennlig delekultur i et variert romforløp med parsellhager, frukttrær, veksthus, lekeplasser, felles terrasser, og vannspeil med vekster i en blå-grønn struktur. Slik ivaretas muligheter og grunner til å møtes også for folk på rusletur på de offentlige gangstiene som nå blir mer opplevelsesrike.

Bebyggelsen vil bli preget av variasjon i skala, form og innhold. Lameller med store, grønne terrasser trappes ned til 4 etasjer mot vest. Formgivningen er enkel med robust materialbruk. Det er forutsatt høy kvalitet både på materialer og utførelse. Håndbanket tegl i ulike valører, oljet massivt treverk, gjennomfarget puss og klatrende vekster bidrar til en ønsket frodighet med stor detaljrikdom.

 

Illustrasjon skisse: Linda Blom

Illustrasjon: Kommunikasjonshuset Fundament

BACK