Blomsbukta

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kristiansand, Norway
Bygningstype/størrelse:
Housing
Kunde:
Jarl Sindland

Detaljregulering innsendt mai 2018

Planforslaget legger til rette for utvikling av et attraktivt boligområde med gode sol- og utsiktsforhold og med nærhet til store friområder med badeplasser, kvartalslekeplass og nærlekeplass - samtidig som Kvadraturen er en kort sykkeltur unna.

Husene underordner seg Trollkjerringheia sin karakteristiske profil.
Bebyggelsen skal fremtre som lys og ”nett”, med stedstypiske materialer og farger. Oppdelte bygningsvolumer vil gjøre det enklere å tilpasse husene til stedets terreng og nabolagets villabebyggelse. 
Hovedformen er enkel og rasjonell med tanke på fleksibel sammenstilling, - det er mulighet for nødvendige tilpasninger, variasjoner og kontraster.

2,2 mål av tomten reguleres til offentlig friareal - inkludert det som i dag er privat strandsone. På denne måten utvider man dagens friareal og sikrer at et verdifult grøntareal kan bestå.

BACK