Regionhuset i Malmø “Dockums”

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Malmø, Sweden
Bygningstype/størrelse:
Office building
Kunde:
Wihlborgs fastigheter AB
Byggeperiode:
2008 - 2010

Vestre havnen er Kockums tidligere verftsområde som beriker den nye bydelen og minner om de aktiviteter som har vært der. Hoveddisposisjonen tar utgangspunkt i de ulike kvalitetene til omgivelsene, Docken, Dockplassen, park, gate og bygg. Kvartalet danner en hel og rolig byvegg mot Dockplassen som åpnes mot en vakker park i vest.

Prosjektet er et resultat av en invitert arkitektkonkurranse om nytt kontorbygg på et tidligere verftsområde i Malmö. Konkurransens forutsetninger var et bygg med kontorer, boliger og utadrettet virksomhet i første etasje. 
Nærheten til sjøen og tomtens historie danner grunnlaget for kvartalets form og uttrykk, som er funksjonelt, enkelt og sterkt og har en robust og varig materialitet som klinger mot ramsalt sjø, og som kanskje er en parafrase over verftets flotte industribygg. Helhet og ro er overordnet. Et rolig ytre kombineres med et livlig indre. Generelle og fleksible bygg trenger en romlig kjerne. Kontorfløyen er derfor lagt rundt et felles sentralrom – «hjertet» i kvartalet. Sentralrommet knytter etasjene sammen både funksjonelt og visuelt og muliggjør både fleksibel adkomst til og deling av kontorlokalene. Opplevelsen av felleskap og identitet styrkes når alle brukerne får tilknytning til et definert sted i bygget, samtidig som et effektivt plankonsept «løftes og kontrasteres». Bærekraft og energieffektivitet er her tatt alvorlig – og byggingen er prosjektert som green building.
Det nye bygget skulle delta i samspill med de omkringliggende bygningene. Disse har en horisontal linjeføring i fasadeuttrykket og et utspring på gavlene, som gir bygningene retning og dynamikk. For å stabilisere «plassrommet» har man utformet det nye kvarteret med et mer retningsnøytralt uttrykk.
Fasaden er utformet med en sølvskimrende tegl, som reflekterer lyset, vannet og omgivelsene, og som gir bygningen et robust uttrykk med variasjon i letthet avhengig av vær og årstider.
Hovedinngangen og diagonalen mot fyret markeres av den oransje veggen og taket, som gir en varm velkomst.
Kontoret arbeider bevisst med lys og belysning som fremhever materialets kvaliteter.
Interiøret har med sine synlige og kraftfulle stålkonstruksjoner karakter og en variert romlig innfatning av det sentrale rommet.
Det varme, rettede lyset tydeliggjør relieff og struktur i materialet, samtidig som det skaper den gode atmosfæren.
Med utgangspunkt i områdets industrielle historie er stål og tegl bygningens hovedmateriale.
Kontorfløyen er lagt rundt et felles sentralrom – «hjertet» i kvartalet. Sentralrommet knytter etasjene sammen både funksjonelt og visuelt og muliggjør både fleksibel adkomst til og deling av kontorlokalene.

BACK