Sørenga

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
Housing /shops/restaurant/Parking, 19.400m2
Kunde:
Sørenga Utvikling KS
Byggeperiode:
2009 - 2017

BACK