BORGHEIMTUNET

Arkitekt:
Mer arkitektur AS
Oppdragsgiver:
WA gruppen AS
Sted:
Borgheim, Nøtterøy
Periode:
2020 - pågående. Innflytting hus A Q2 2023. Hus B under bygging
Fase:
Parallelloppdrag 2019. Detaljregulering, forprosjekt og detaljprosjektering
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg, næringslokaler og park

Borgheimtunet er stedsutvikling med fokus på bolig og næring i grønne omgivelser.

Målet er å skape et levende sentrum midt på øya. Det er et ønske å forsterke og videreføre de kvalitetene som er på stedet, ved å jobbe med materialer og farger som er tilpasset omgivelsene. Vi har latt oss inspirere av den historiske trehusbebyggelsen med sin høye detaljeringsgrad i fasadeutførelsen, ulike farger og det frodige taklandskapet med saltak, arker og rause takutspring.

Illustrasjoner: Rift.no