Nyheter

Bystranda Blå er nominert til Murverksprisen

20/06/2024

Murverksprisen gis til bygninger i Norge "med fremragende arkitektur, der murverk er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte".

Prisen deles ut av Norsk Mur- og Fliseforum.

 

Fotograf: Håkon Rossebø

Bystranda Blå i Mur + Betong

04/04/2024

Bystranda Blå er publisert i Mur + Betong.

Takk til fotograf Håkon Rossebø for flotte bilder!

Vi er stolte av å ha vunnet Byggeskikkprisen i Moss!

19/01/2024

Vi gleder oss over juryens begrunnelse og ser frem til å fortsette det videre arbeidet med å utvikle Sjøhagen Brygge til et godt sted å bo:

"Rekkehusene i Kulpeveien tar i bruk terreng, farge og form til å skape et boligfelt med egenart og nabolagsfølelse. Den overordnede utformingen og de gjentagende detaljene gir boligene slektskap mellom seg og en felles identitet, mens variasjonen i plassering, fasadefarge og planløsning gir boligene de mer private og unike kvalitetene. Rekkehusene blir dermed et godt svar på hvordan vi kan planlegge og utforme boliger for fremtiden"


Se film og flere bilder fra prosjektet her

God Jul!

21/12/2023

...og godt nytt år!

Hilsen alle oss i MER arkitektur

Vi er nominert til byggeskikkprisen i Moss Kommune!

21/12/2023

Rekkehusområdet på Sjøhagen Brygge er utformet med fokus på gode nabolag og livet mellom husene. Husene tilpasser seg eksisterende terreng, og skaper lune og frodige uterom. Fargepaletten er hentet fra høstfargene i skogen. Fotograf Håkon Rossebø

Se flere bilder fra prosjektet her

Artikkel om beboer på Sandsliåsen

03/05/2023

– Veven har fulgt meg i nærmere 40 år. Det var helt vesentlig å få plass til den, sier hun. Marit hadde klare krav da hun skulle flytte. I tillegg til en skikkelig altan, der grønne planter kunne kompensere for mangel av hage, måtte leiligheten ha to soverom. Et lite soverom til seg selv og et stort til flatveven

Les mer om Marits reise fra et lite hus til en helt ny leilighet.

Julestemning på Sjøhagen Brygge

16/12/2022

Fotograf: Jorun Jøsok

Se våre byggeplasser

14/12/2022

Akkurat nå har vi flere byggeplasser i full sving.

3 av disse har webkamera slik at det er mulig å følge med på de pågående arbeidene.
Bildene fra byggeplass er tatt i mars og august, 2022.

Byggeplass Sandsli

Byggeplass Sjøhagen Brygge

og Byggeplass Sjøparken 

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Agnes Utvikling og Larvik Boligbyggelag

02/12/2022

Totalentreprisekontrakten som er signert omfatter oppføring av 41 borettslagsleiligheter fordelt på to bygg. Byggestart er planlagt i første kvartal 2023, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2024

Les artikkelen i byggeindustrien her

MER på sosiale medier

23/11/2022

Vi er på LinkedIn, Instagram og facebook. Følge oss gjerne!

https://www.instagram.com/merarkitektur/

https://www.linkedin.com/company/mer-arkitektur-as/

https://nb-no.facebook.com/merarkitektur/

Konkurranseforslag for Munkehagen, Grønlikaia, er levert og utstilt på Gamle Munch Museet på Tøyen

13/10/2022

Vi har levert forslaget vårt for delområde Munkehagen, Grønlikaia! Forslaget ble presentert for HAV eiendom 27.sept på Gamle Munchmuseet hvor samtlige 16 bidrag er utstilt.

Ler mer om forslaget på prosjektsiden.

REISEBREV FRA SANDSLIÅSEN

11/05/2022

Helge Hansen fra Montag / Obos har tatt bilder på Sandsli. Vegetasjonen har fått gro seg til og livet mellom husene vokser frem i takt med at husene blir hjem. Bebyggelsen har en human skala, og det er benyttet varige materialer av høy kvalitet. Det gleder oss å se godt håndverk og frodige grøntarealer som føyer seg fint inn i den omkringliggende naturen.

Team “Tærne i tanga” plukket ut som 1 av totalt 16 team som skal få jobbe videre på Grønlikaia

01/04/2022

Hør Hør! Vi er stolte og glade over å ha blitt plukket ut blant 118 team til å få delta i parallelloppdraget for utformingen av delområdet «Munkehagen» på Grønlikaia i Oslo. Utbygger: Hav Eiendom, i samarbeid med Oslo Havn. Vi ønsker å bidra til å utvikle en grønnere, varmere og mer skapende by(del) med plass til alle. Samarbeid på tvers av fagområdene mener vi vil sikre faktiske og visuelle kvaliteter som kan stå seg over tid,- på land og i vann. Sosial, økologisk ,- og estetisk bærekraft! Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven i samarbeid med et sterkt tverrfaglig team. Team «Tærne i Tanga» består av: Arkitekter: Mer arkitektur as Landskap: Gullik Gulliksen as Miljø: Context as Økologi: Økologi og Bærekraft as Marinbiologi: Ecofact as Konstruksjon: Sweco as Foto: Jan Ivar Søhus Illustrasjon: Hav Eiendom

Les uttalelsen fra Hav Eiendom her:

Disse skal forme Grønlikaia

Befaring på Sjøhagen Brygge - Rekkehusene

16/03/2022

Så har husene blitt hjem. I dag var det skikkelig stas å gå mellom de fargeglade rekkene @Sjøhagen Brygge. Her har folk fått flyttet inn og det begynner å danne seg et miljø mellom husene. Vi gleder oss til alt det grønne vokser til. Fantastisk dag for en befaring.

Befaring på Sjøhagen Brygge - Leilighetsbygget

16/03/2022

Nå er pussfargene "pakket ut" også på leilghetsbygget @Sjøhagen Brygge. Landskapsarbeidene er i gang, og det er mulig å danne seg et bildet av livet mellom husene. Kjempefin dag for en befaring. For et sted dette blir!

Befaring i byggegropa på Borgheimtunet

16/03/2022

I går var vi på befaring @Borgheimtunet, hvor Veidekke er godt i gang med å bygge hus A. Kjempefin dag for en befaring, hvor vi også fikk tatt en første kikk på utkastet til malingsfargene på stedet.

Hus A er snart utsolgt,- men salget er i gang også for hus B. Ta en titt på leilighetene her

03.03.22 Kari Nissen Brodtkorb fyller 80 år

03/03/2022

I dag fyller hun 80 år Sivilarkitekt, professor og danseglade Kari Nissen Brodtkorb Vi i Mer arkitektur sender de hjerteligste gratulasjoner, og håper du blir gjort stas på i anledning dagen.

Mer arkitektur er en videreføringi av Arkitektkontoret Kari nissen Brodtkorb as, og vi benytter anledningen til å takke for alt du har lært oss.

Du sa så ofte at "samtidsarkitekturen trenger empati", og vi jobber videre under denne overskriften.

Hurra for deg!

STO - “The story of Sjøparken”

03/02/2022

Det er Sto som har levert de fine pussfargene som er brukt i Sjøparken. De har laget en kjempefin presentasjonsvideo av Sjøparken, hvor det er brukt StoVentec R fasadesystem. Ta en kikk: https://youtu.be/_IJL9tgoAog Sto Norge - For the love of building

Se video her

MER prosjekter i Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen Kommune

07/01/2022

Sandsliåsen og Damsgårdsundet fremheves som forbildeprosjekter i Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen Kommune.

Om Sandsliåsen står det:
«Boligprosjektet Sandsliåsen 55 innpasser et større byggeprosjekt i kupert vestlandsnatur med en krevende topografi. Teglmaterialet i fasadene er trukket helt ned mot bakken på alle sider, noe som bidrar til en tett kontakt med terrenget. Grøntdragene er tatt inn mellom bygningene, og sikrer tilpasningen til landskapsformene rundt. Parkeringsanleggene er skjult under bakken uten at dette har lagt begrensende føringer for arkitekturen, siden de ikke ligger direkte under bebyggelsen. Gangstier på påler gir minimale inngrep i det naturlige landskapet, og fører til lekearealer i skogen»

Om Damsgårdsundet står det:
«Området ble utviklet med klare ambisjoner for kvalitet i det offentlige rom. Den finmaskede byromsstrukturen skaper god kontakt mellom gater, allmenninger og strandpromenader. Den gjennomgående materialpaletten og fokuset på de gåendes opplevelser på strandpromenaden, gir en helhetlig karakter og kvalitet til bylivet»

Les hele dokumentet her.

Fargedagen 2021

01/12/2021

01.12.21 arrangerte PBL/ Oslo kommune Fargedagen 2021 Mer arkitektur's Maj Jøsok holdt innlegg under del 3, "Farger og materialbruk i samtidsarkitekturen". Å finne de riktige fargene og materialene til et prosjekt tar tid, og er et teamarbeid internt hos oss på kontoret og i samarbeid med byggherre. Vi henter inspirasjon fra stedet og tester store prøver "on site",- og i all slags vær.

Om fargedagen:
Plan- og bygningsetaten skal utarbeide en veileder for fargebruk i byområder, til inspirasjon for både fagfolk og befolkningen.
Fargeveilederen er en oppfølging av den vedtatte Arkitekturpolitikken for
Oslo som blant annet sier at Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur.
Veilederen skal sette arkitekturens farger og materialbruk på agendaen. Med en åpen og veiledende form skal den inspirere og peke på muligheter og oppfordre til et bevisst fargevalg.
 

BYGGEPLASS I SOLOPPGANG

24/11/2021

Nydelig soloppgang over byggeplassen @Sjøhagen Brygge på Kambo

BYSTRANDA BLÅ - TREDETALJER

19/11/2021

Det er lite som slår å være arkitekt som kommer på byggeplassen og kan "finne igjen" hver eneste strek som er satt i detaljen i det som er bygget. Vi roper høyt hurra for det fine arbeidet som er gjort på Bystranda Blå! Entreprenør: BRG/ Kruse Smith Tømrere: Bico

Novemberbefaring til Sjøhagen Brygge

18/11/2021

Novemberdagen ble ekstra fin mellom de fargeglade rekkehusene @Sjøhagen Brygge. Vi gleder oss til det grønne kommer på plass og det blir liv mellom husene.

Borgheimtunet - Salgsstart for hus B

10/11/2021

Nå er salget i gang for 27 nye leiligheter i hus B på Borgheimtunet. Illustrasjoner: Rift as Byggherre: Kaldnes Utvikling Totalentreprenør: Veidekke

Målet er å skape et levende sentrum midt på øya.
Borgheim som sted inspirerer til formgivning av bebyggelse med særpreg,- noe som er en forutsetning for å skape tilhørighet
For Mer arkitektur er det et ønske å forsterke og videreføre de kvalitetene som er på stedet.

Dette gjør vi ved å jobbe med materialer og farger som er tilpasset omgivelsene. Vi har latt oss inspirere av den omkringliggende trehusbebyggelsen med sin høye detaljeringsgrad i fasadeutførelsen, ulike farger og det frodige taklandskapet med saltak, arker og rause takutspring.

Bebyggelsen på Borgheimtunet vil bestå av rekkehus, leilighetsbygg og eksisterende næringsbygg,- som skal transformeres med påbygg, 2 nye boligetasjer og ny trekledning. Syd for næringsbygget er det foreslått et lite offentlig torg, med mulighet for hyggelig torghandel og kafè.

Det overordnede mål er å utvikle et boligområde med høy kvalitet, bruksmessig og arkitektonisk - et godt sted å være, med et helhetlig miljø.

Husene omkranser et stort parkanlegg. Det grønne står i sentrum. Det sentrale, solfylte hagerommet for nabolaget, «hjerterommet» opparbeides for miljøvennlig delekultur med gangstier, plantekasser, frukttrær, drivhus og felles oppholdsrom.

Bystranda Blå

11/10/2021

Nydelig høstsol i gårdsrommet @Bystranda Blå

Sjøparken øy3B - Hilsen fra krana

07/10/2021

Hus A er snart klar for innflytting og reisverket til hus B er nesten oppe. Hurra for ryddig og oversiktlig byggeplass @Backe Foto: Morten Firing

Sensommer på Sandsli - Byggetrinn 3

27/08/2021

Vi gleder oss over å se at det spirer og gror på Sandsli, -her kan både mennesker, planter og dyr trives Vi begynte å bygge på Sandsliåsen utenfor Bergen i 2014. Nå er vi i gang med detaljprosjekteringen av det siste byggetrinnet. Vi er skikkelig stolte over å se hvilket sted dette blir.

Sjøparken - ØY 3 A

26/08/2021

Byggeplassbefaring @Sjøparken, øy 3A I dag var det skikkelig stas å få gå rundt på byggeplassen til Øy3A i Sjøparken. Vi er så glade for å se godt håndverk og en ryddig byggeplass. Godt jobbet @Backe as

Farger til folket! Sommerbefaring til byggeplassen for rekkehusene på Sjøhagen Brygge

07/07/2021

Snart er rekkehusene på Sjøhagen Brygge på Kambo ferdige. I dag var det skikkelig stas å gå mellom husene. Det har vært en lang prosess å komme frem til de "riktige" fargene. Dette blir bra.

SJØPARKEN - Oppstart av nytt byggetrinn

17/06/2021

Vi er godt i gang med 4.byggetrinn på sjøparken. Nå begynner øymiljøet å ta form, med kanaler, brygger broer og fargeglade hus. Vi har jobbet med prosjektet siden 2004, og det er utrolig spennende å få være en del av å forme dette stedet. Foto: Kern Design

Bystranda Blå

10/06/2021

Det er utrolig stas å se farger og materialer,- som vi har jobbes så mye med, komme på plass og danne en helhet. For et sted dette blir!

Vann i vannspeilet på Bystranda Blå

03/06/2021

Nydelig sommerkveld på Bystranda Blå Foto: Håkon Rossebø

Bystranda Blå - tidlig vårtur

05/03/2021

Nå har husene blitt hjem i Batterigata 13. Stolte arkitekter deler noen solfylte vårbilder. Dette blir et godt sted å bo.

PERFEKT TILPASSET

05/03/2021

Under overskriften "Perfekt tilpasset" blir hytta til Maj Jøsok presentert i nåværende utgave av Bonytt. (02/2021) Hytta ligger på Gålåtoppen, i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen, -øverst i hyttefeltet med utsikt til fjellene fra alle hyttas hodeputer. Maj forteller i artikkelen om hvordan hytta er tilpasset stedet, med forankring i lokal byggeskikk og materialer. Hyttas klassiske saltaksform er inspirert av fjellets seterbuer, og bygningen er kledd med svartbeiset panel. Deler av fasaden har fått tørrsteinsmur fra Alme,- som ligger litt lengre ned i dalen, og taket er kledd med skifer. Vinduene er plassert for å ta inn de fjerne- og nære landskapsrommene. Slik oppleves småskogen og fjell-landskapet utenfor som en del av interiøret. Planløsningen er tilpasset solens gang gjennom dagen og det livet de lever når de er på hytta. «Når jeg kommer opp hit, får jeg ro i sjelen. Her er stemningen lys og lett. Hytta er på sitt beste midtvinters med masse nysnø. Da har vi det lunt og varmt, samtidig som vi føler at vi delvis sitter ute i snødynene.» Maj Jøsok God helg og god leselyst. Foto: Niklas Hart

SANDSLIÅSEN - BYGGETRINN 4

04/03/2021

Da er vi i gang med byggetrinn 4 på Sandsliåsen i Bergen. Vi har jobbet med dette prosjektet siden 2014 og gleder oss over å nå kunne starte på det siste byggetrinnet. Det overordnede målet har vært å skape et vakkert anlegg som er tilpasset omgivelsene og som svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter, - nærhet til natur og rekreasjon, med utsikt til vann og byfjell. Et anlegg som `vokser opp` av terrenget i samspill med naturgitte forhold; åsrygg, fallende terreng og frodig vegetasjon. Et anlegg, - som så langt mulig, - lar terrenget være mest mulig uberørt, til glede for beboere og omgivelser. Et anlegg med bygningsvolumer som er tilpasset målestokken i omkringliggende bebyggelse, - `småhusskala`. Rom for mennesker - det intime rom - skaper fortrolighet, velvære og kontaktarenaer. Bilder: Per Ole Jøsok

Borgheimtunet - Utsiktstårn på plass på tomta

18/01/2021

I helgen kom det på plass et stillastårn på tomta for Borgheimtunet. Tårnet gjør det mulig å klatre opp for å se utsikten fra 3. og 4. etasje i bygg A. Bilde 1: Utsikt fra 4. etg Bilde 2:Tårnet Blide3: Utsikt fra 3. etg For mer informasjon om prosjektet: www.Bogheimtunet.no Foto: WA Gruppen

Elnes Søndre - Revidert detaljreguleringsplan

04/01/2021

Da er det sendt inn revidert forslag til detaljreguleringsplan for Elnes Søndre, på Vollen i Asker. Planforslaget innebærer ca 240 nye boliger og barnehage. Vi krysser fingrene for en smidig prosess frem mot godkjent plan. Illustrasjoner: Linda Blom

SJØPARKEN - BEFARING

07/12/2020

Sjøparken - Øy3. Vi deler noen bilder fra en nydelig novemberdag hvor vi fikk se på fremdriften til Boligøy 3, - som nå er på vei opp av vannet i Sjøparken i Stavern. For et sted dette blir!

SJØPARKEN -ØY 3- RAMMETILLATELSE PÅ BYGGETRINN 2

07/12/2020

I dag fikk vi rammetillatelsen for byggetrinn 2, for Boligøy 3, Agnespassasjen, i Sjøparken i Stavern.

Bygg A er utsolgt, men det er fortsatt leiligheter igjen i bygg B. 
Ta en titt på prosjektets hjemmeside: https://sjoparken.no/
 
Illustrasjoner: Rift.no

Bystranda Blå - Byggeplassbesøk

27/11/2020

I desember får de første kjøperne nøklene til leilighetene sine i prosjektet Bystranda Blå på Tangen i Kristiansand. I oktober, i nydelig høstvær, fikk kontoret komme inn på byggeplassen for å kikke inn leilighetene og bevege oss mellom husene.

For et sted dette blir. 
Vi lot oss begeistre av en ryddig byggeplass, godt håndverk og god boligarkitektur!

Det er BRG og Kruse Smith som bygger
Oppdragsgiver: Bystranda Blå as
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen as

Salgsstart på Borgheimtunet

19/11/2020

På Søndag er det salgsstart for Borgheimtunet på Nøtterøy! - sjekk ut prosjektets hjemmeside her: www.borgheimtunet.no

Leilighetsbygget på Sjøhagen brygge er utsolgt - neste byggetrinn er på vei

01/11/2019

52 leiligheter er nå utsolgt på Sjøhagen Brygge. Vi er gang med neste byggetrinn og gleder oss til fortsettelsen!

BYSTRANDA BLÅ, BYGGETRINN2 - KOMMER SNART FOR SALG

30/04/2019

SJØHAGEN BRYGGE - SALGSSTART 12.MAI!

30/04/2019

Med 400 meter fra sjøkant til stasjonen og 32 min fra Oslo når Follotunnelen står klar, enten du velger tog eller bil, er Sjøhagen Brygge en spesielt sjelden anledning. Her blir sjøidyll, panoramautsikt, sol, strand og fantastisk friluftsterreng en del av hverdagen din.

Gå ikke glipp av boligdrømmen: Meld interesse i skjemaet under og hold deg oppdatert!

Velg deg en leilighet helt i sjøkanten med panoramautsikt eller gå for et av de nydelige rekkehusene med fantastiske utearealer og stranden som nabo. 52 leiligheter og 46 rekkehus kommer for salg i 2019.

“Ros og pris til Sjøparken i Stavern”

20/11/2018

Byggfakta.no skriver om tildelingen av Larvik byggeskikkpris til Sjøparken.

Les saken her.

Larvik kommunes Byggeskikkpris 2018

12/11/2018

Larvik kommunes Byggeskikkpris 2018, ble utdelt i Kulturhuset Bølgen, på lørdag 10. november. Vi er stolte og takknemlige for at Sjøparken har mottat denne prisen!

Sjøparken på TV2

17/09/2018

Sjøparken presentert i God Morgen Norge. Reporter Camilla Blok og fargeekspert Dagny Thurmann-Moe besøker prosjektet i Stavern som er fargesatt av MER arkitektur.

Se hele innslaget her.
Les artikkel om innslaget i Østlands-Posten her.

Agnes Brygge har vunnet Larvik kommune sin byggeskikkspris!

07/09/2018

Juryens vurdering:
«Lista over gode ting om dette prosjektet er lang. Gjennomføring av første byggetrinn viser stor tro til konseptet med få kompromiss. Her har tiltakshaver gjort flere ressurskrevende valg for å realisere visjonen for stedet. Store gunninvesteringer, skjult infrastruktur og skreddersydd arkitektur er ingen selvfølge i dag.

Det har blitt utført fargestudier på stedet allerede tidlig i prosessen. Stor variasjon i fargebruk, fasadeuttrykk, høyder, vertikal- og horisontaloppdeling, takvinkler m.m. skaper stor dynamikk og meget spennende uterom. Det er lagt like stor vekt på «opplevelsen» i utearealene som det er inni selve boenhetene.

Alle boenheter hadde hver sin unike utsikt og romløsning. Antall kvadratmeter var nærmest uinteressant. Selv de aller minste hadde sin unike sjarm.

Vi håper at prisen kan gi prosjektet den oppmerksomheten det fortjener. Første byggetrinn har satt lista høyt, og vi håper at det legges like mye sjel i de kommende byggetrinn. Vi gleder oss til å følge byggeprosessen og videreutviklingen av Agnes brygge til en fremtidig bydel.»

Sommer på sjøparken

10/08/2018

Tina Schau, beboer i Hus A, har tatt fine bilder fra sommeren på Sjøparken. Vi gleder oss!

FARGER TIL FOLKET!

21/06/2018

Sjøparken, øy 4, omtales i Aftenposten: "FARGEHÅP: Nye boliger med dristigere fargesetting i vannkanten ved Stavern."

Se hele artikkelen her.

Sjøparken på forsiden i Østlandsposten

04/06/2018

Sjøparken på førstesiden i archimag

07/05/2018

Les hele artikkelen her (side 6-8).

Vi har flyttet!

28/02/2018

Prosjekter publisert av Byggeindustrien

12/01/2018

Flere av våre prosjekter er presentert i "Årets Prosjekter Bygg og Anlegg 2017", utgitt av Byggeindustrien.

Les mer om prosjektene (www.bygg.no):

Rolfsbukta terrasse   

Sørenga, trinn 7 og 8   

Sjøparken Stavern   

Sjøstjernen   

SØRENGA PUBLISERT I SCAN MAGAZINE, ISSUE 105, OCTOBER 2017

26/10/2017

Les artikkel: SCAN MAGAZINE s.99

Befaring på Sandsli

28/08/2017

Første byggetrinn på Sandsli står ferdig. Siste bilde viser kollen før bebyggelsen - og viser samtidig at store deler av opprinnelig vegetasjon er beholdt. Vi gleder oss over resultatet!

Se her for tidlige visualiseringer av prosjektet.