MUNKEHOLMENE

Arkitekt:
MER arkitektur as
Oppdragsgiver:
HAV eiendom AS
Sted:
Grønlikaia, Oslo
Periode:
2022 –
Fase:
Konkurranseforslag
Bygningstype/størrelse:
Boliger med fellesarealer/utadrettet næring/barnehage. 75.000 m2 BRA (90% bolig /10% næring)

"Munkeholmene" er vårt forslag til Fjordbyens neste utviklingsprosjekt: Grønlikaia ved Ekeberg. Vårt delområde, Munkehagen, utgjør ca. 75.000 m2 BRA, og vil romme mellom 700-800 boliger.

Forslaget er et resultat av et tverrfaglig samarbeid bestående av landskapsarkitekter (Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter), miljøkonsulenter (Context), marinbiolog (Ecofact), økolog (Økologi og Bærekraft), samt rådgivende ingeniør (Sweco).