Konkurranseforslag til Grønlikaia, Munkehagen

Arkitekt:
MER arkitektur
Sted:
Grønlikaia, Oslo
Bygningstype/størrelse:
Boliger med fellesarealer/utadrettet næringsarealer/barnehage. Ca. 75.000 m2 BRA (90% bolig/10 % næring)
Kunde:
HAV eiendom AS
Byggeperiode:
2022 - -

Vi har levert vårt forslag til Fjordbyens neste, store utbyggingsprosjekt: Grønlikaia.
Her skal det komme 208 000 m2 ny bebyggelse, med rom for 1500 boliger og opptil 4000 arbeidsplasser.
Vårt delområde, Munkehagen, utgjør ca. 75.000 m2 BRA, og vil romme mellom 700-800 boliger.

Mennesket er det grunnleggende for alt vi gjør. Vi bygger for mennesker - de som oppholder seg i, - eller bare går forbi.
Vi vet av erfaring at grunnleggende for trivsel, er nærhet og sanselig variasjon. 
Vi tenker at vår primære oppgave er å skape et levende sted for menneskelig trivsel og menneskelig velferd – i 4 sesonger. 

Munkehagen er kanskje Oslos flotteste utsiktstomt med sikt til Hovedøya, Festningen, Frammuseet og Holmenkollen.
Fjorden er en stor kvalitet og identitetsskaper. Nærhet til sjøen og tomtens robuste historie danner grunnlaget for vår formgivning.
Vi foreslår en fjordpark bestående av holmer - Munkeholmene - på den mest attraktive delen av tomten; helt ytterst mot fjorden, øylandskapet og kveldssolen.
Med dette grepet får hele byens befolkning, en fri tilgang sjøen, vannkanten og den flotte utsikten mot byens landemerker.

Vi mener at suksessfulle byer består av små nabolag. Vi ønsker å skape de intime rommene i det store landskapet, og vår erfaring er at en underdeling i mindre nabolag gir fattbar gruppe for identifikasjon og tilhørighet.

Boliger etableres på små øyer hvor bebyggelsen er utformet som mindre tun med 3 sider mot sjø og en side mot felles tun. Av hensyn til miljø søker vi å minimere fotavtrykket i vann, og maksimere lysinnslipp til vann, - samtidig som alle boligene får utsikt, sol og lys. Her kan du fiske fra balkongen eller trekke opp blåskjell fra trappeoppgangen.

Broer mellom Munkeholmene, boligøyer og kaifront hensyntar eksisterende blokkmurskai, og bidrar til et finmasket nettverk av forbindelser på tvers av området med små overraskende smett og gløtt til by og fjord.

På land etableres boligtun med en naturlig nedtrapping av bebyggelsen mot fjorden. Tunene åpner seg mot sydvest og tillater rikelig med sol og lys til fellesarealer på terreng og på tak. Portaler sikrer gode tverrforbindelser gjennom området. 

Vi vil skape et forbildeprosjekt for sosial, økologisk - og estetisk bærekraft. Med estetisk bærekraft mener vi noe som er varig og harmonisk – og som har visuelle kvaliteter som står seg over tid. Munkehagen vil bli et eksempel på en sirkulær, klimaeff ektiv bydel som oppfyller grunnprinsippene i smultringøkonomien - å skape et levende og dynamisk lokalsamfunn innenfor bærekraftige, økologiske og sosial rammer. Klimafotavtrykket til prosjektet er minimert gjennom ombruk, effektiv materialbruk, trekonstruksjoner og lokal energiproduksjon. Lokale veksthus, sosiale inne- og uterom og en mulig lokal valuta vil sikre et høyt nivå av sosial interaksjon og identitet. 

BACK