Forelesninger

FORELESNINGER OG FOREDRAG

 • Forelesning DNB Boligseminar 2014
 • Forelesning OBOS Boligkonferanse, byggekostnader 2013
 • Forelesning Norsk Murdag 2013
 • Forelesning Hordaland Fylkeskommune 2013
 • Forelesning, Region Skåne, Sverige. Byutvikl.Kreativ kapacitet 2010
 • Foredrag i Vestfold Arkitektforening 2009
 • Foredrag i Agder Arkitektforening 2009
 • Selvaag; forelesning 2006
 • NCC, forelesning 2005
 • Diverse faglige organisasjoner, foreninger, møter,  seminarer etc.1980 -pågår
 • Arkitektavdelingen NTNU, Trondheim 2002
 • Forelesning Peab 2001
 • Bærum Kommune, Planseksjonen 2001
 • Arkitektavdelingen NTNU, Trondheim 1999
 • Oslo kommune, Plan og bygningsetaten 1996
 • Hønefoss kommune, byutviklingskonferanse 1996
 • Stockholm arkitektforening 1992
 • Tekniska högskolan i Lund 1992
 • Arkitektforeningene i Bergen, Trondheim, Ålesund og Molde 1991-1992
 • Norsk forening for stålkonstruksjoner 1991
 • Tekniske högskolan i Gøteborg, Chalmers 1991
 • Mursenteret 1991
 • NTNF BA-årskonferanse, møteleder 1990
 • Arkitektforeningen i Agder, Telemark, Hamar og Oppland 1989-1991
 • Mursenteret 1988
 • Arkitektavdelingen NTH 1988
 • Byggfagrådet 1988
 • Mursenteret 1987
 • Bygg for fremtiden, Bærums verk 1987
 • Arkitektavdelingen AHO 1982
 • Oslo Arkitektforening 1980
 • Diverse faglige organisasjoner, foreninger, møter, seminarer etc. 1980 - pågår

SENSORVIRKSOMHET

 • Diplomsensor NTH 1988
 • Arkitektavdelingen AHO 1985-1986
 • Arkitektavdelingen NTH; hver vår i perioden 1982-1990