Historien

ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS - GENERASJONSSKIFTE 
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ble etablert i 1986 av sivilarkitekt MNAL Kari Nissen Brodtkorb.
Etter 31 år som daglig og faglig leder ønsker hun nå å tre tilbake.

Virksomheten føres videre med sivilarkitekt MNAL Maj I. Jøsok som daglig leder.
I denne situasjonen er det en glede for styret i selskapet å kunne melde at siv. ark. MNAL Maj Jøsok overtar som majoritetseier og daglig leder fra 01.01.2018.
Kari Nissen Brodtkorb vil fortsatt være representert på eiersiden.

Samtidig er det arbeidet frem en aksjonæravtale som åpner for utvidet eierskap med siktemål at selskapet skal videreføres som et selvstendig og markant arkitektkontor.
I denne sammenheng vil 4 av kontorets medarbeidere, m.arch. Magnhild Eide, m.arch. MNAL Christine Moseidfjord Fjellestad, siv.øk./int. ark. Nina Brodtkorb Spilling og m.arch. Marte Haldorsen Tomren gå inn som partnere.

Maj Jøsok har 27 års fartstid på kontoret, har vært partner og faglig leder siden 2002, og vært en vesentlig ressurs i virksomheten.

For de fleste av våre oppdragsgivere vil Maj Jøsok være kjent som en positiv, drivende samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og stor gjennomføringskraft.

I forbindelse med generasjonsskiftet er det valgt å videreføre virksomheten under et nytt navn; 
MER arkitektur AS med uendret organisasjonsnr.

Vi er trygge på at selskapet, under Maj Jøsok´s ledelse, vil fortsette som en solid samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og levere prosjekter av høy arkitektonisk og faglig kvalitet.