MER arkitektur er en videreføring av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS.
Vi har som ambisjon å videreføre virksomheten som et selvstendig og markant arkitektkontor med fokus på MER ARKITEKTUR av høy kvalitet.

Kontoret er sentralt godkjent som ansvarlig søker og prosjekterende arkitektur i tiltaksklasse 3.

MUNKEHOLMENE

SANDSLIÅSEN

BYSTRANDA BLÅ

SJØPARKEN - REGULERING

SJØPARKEN, ØY 4

SJØPARKEN, ØY 3

SJØPARKEN, SJØHUS 1-8

SJØPARKEN, SJØHUS BT2

NYDALSVEIEN 15-17

SJØHAGEN BRYGGE - REGULERING

SJØHAGEN BRYGGE, Rekkehus

SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 1

SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 2

SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 3

BORGHEIMTUNET

SANDSLIPARKEN

VOLLEN - ELNES SØNDRE

SØRENGA

REGIONHUSET I MALMØ “DOCKUMS”

LYSAKER BRYGGE

CENTRALHUSET GØTEBORG