SJØHAGEN BRYGGE - REGULERING

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
NSO Eiendom as
Sted:
Kambo, Norge
Periode:
2014–Pågående
Fase:
Underlag for områderegulering, detaljregulering
Bygningstype/størrelse:
Boliger, utadrettet næring

Tomten ligger et steinkast fra Kambo stasjon og grenser til sjøen i vest med kveldssol og flotte natur- og strandområder. Tog til Oslo S vil ta ca. 30 minutter med nye Follobanen.

Foto: Belèven Eiendomsmegling / Belèven Studios v/Scott Kvitberg

Et mulighetsstudie ble utarbeidet for undersøke tomtens potensiale, og forslag til utnyttelse ble spilt inn til områderegulering. Historieformidlende elementer som dypvannskai og jernbanespor ble foreslått bevart.
Områderegulering ble vedtatt i 2017 og arealformål ble endret fra industri til boligbebyggelse kombinert med andre hovedformål.

Detaljregulering for første byggetrinn ble utarbeidet og vedtatt i 2018, og omfatter 46 rekkehus og 52 leiligheter. Detaljregulering for de to neste byggetrinnene ble vedtatt i 2020 og omfatter 38 leiligheter + næring, samt 73 leiligheter.

Mulighetsstudie som underlag for detaljregulering for resterende del av tomten pågår.