Visjon

Det grunnleggende for alt vi gjør er mennesker.

Bærekraftig arkitektur må ivareta miljø og klima, men like fullt må det bygde miljø ivareta menneskelig trivsel.
Grunnleggende virkemidler for å skape dette er sanselig variasjon og nærhet.
De intime rommene hegner om mennesker og legger til rette for både planlagte og tilfeldige møter.

Vårt mål er å skape en human arkitektur som oppleves variert og vakker, som kan stå seg over tid, og som tas vare på av de neste generasjonene. Dette er estetisk bærekraft.