SJØPARKEN, ØY 3

Arkitekt:
MER arkitektur
Oppdragsgiver:
Agnes Utvikling AS
Sted:
Agnes, Stavern
Periode:
2020–Pågående
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
Boligbygg

En nett gangbro fører deg over kanalen mellom øy 4 og øy 3.

Bebyggelsen tydeliggjør kanalens form og opplevelsen av stedet som et øylandskap forsterkes. Boligene er utformet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold for leilighetene. Fasadeuttrykk, materialbruk og detaljering videreføres fra Øy 4. 

Foto: Life by Christian / Privatmegleren