SJØPARKEN - REGULERING

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Agnes Utvikling AS
Sted:
Stavern, Norway
Periode:
2006–2008
Fase:
Bygningstype/størrelse:
Reguleringsplan med konsekvensutredning, 140 000 m2

Det tidligere industriområdet på Agnes inneholder attraktive elementer av kystsone, grønnstruktur og historisk bebyggelse.

Områdets lokalisering mot kulturlandskap, fjord, infrastruktur og eksisterende boligfelt gir et godt utgangspunkt for stedsutvikling på aksen Stavern-Agnes-Larvik. Det overordnede mål for eiendommen er å utvikle et attraktivt og helhetlig miljø som blir et godt sted å bo og arbeide.

Foto: