SJØPARKEN, ØY 4

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Agnes Utvikling AS
Sted:
Stavern, Norway
Periode:
2011–2017
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
Apartments and houses

I sjøparken skal alle boligene få del i ”herligheten” – tilgang og sikt til sjø og friområder, samtidig som de er en del av et større fellesskap. Utsikten til Svenner fyr og horisonten skaper en spennende kontrast til kanalene, det storslagne mot det intime.

Stedets utforming er inspirert av tidligere industriell virksomhet og Italienske kystbyer. Bebyggelsens pussfasader underinndeles vertikalt med ulike farger og gesimshøyder, inspirert av kystlandsbyer der smale hus står skulder-mot-skulder. Fotavtrykket omkranser et indre basseng mens åpninger muliggjør en variert vandring omkring og gjennom bebyggelsen.

Foto: