Hofftunet

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
110 apartments
Periode:
1984–1988

Bebyggelsen består av 16 hus av varierende høyde – 2, 3 og 4 etasjer–, lagt rundt 3 bilfrie tun. Horisontale og vertikale forskyvninger gir husene liv. Man har trukket ned brutte gesimser og mønelinjer for å skape intimitet. Loftsleiligheter med skråtak, arker, hemser, balkonger og takterrasser skaper variasjon.

Leilighetene har uvanlig stor fasadebredde, som gir gjennomlys for morgen- og aftensol. Hvert tun er solfylt og beplantet og fungerer som et felles uteareal. Tunene har sin spesielle karakter, formet av en veksling mellom smug og åpne rom. Tunenes karakter blir ytterligere forsterket gjennom variasjon av husenes høyder, fasader og materialer. På tunenes utside åpnes husene mot Hoff gård, og beboerne har der utsyn mot spredt villbebyggelse og frodig vegetasjon. Et mangfold av løsninger gir valgmuligheter.