CENTRALHUSET GØTEBORG

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
NCC AB, NNC Entreprenad
Sted:
Gothenburg, Sweden
Periode:
2000–2004
Fase:
Invitert konkurranse - detaljprosjekt
Bygningstype/størrelse:
Hotel (305 rooms) / Offices / Travel center / Service shops / Restaurants, 34.000m2

Det bygde programmet er en optimalisering av en reguleringsplan fra 1994 og inneholder kontor, hotell med 305 rom, trafikkservice og butikker. Centralhuset danner sammen med Sentralstasjonen og Bussterminalen Göteborgs nye Reisesentrum, hvor det daglig passerer 40 000 mennesker.

Foto: Nina Spilling Brodtkorb / Wretling