Ullevålsveien 102a

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
30 apartments, funded by the Norwegian House Bank
Oppdragsgiver:
Bauer & Bech
Periode:
1994

Boligene ligger sentralt i Oslo, men innenfor et område med større tomter og mye vegetasjon. Bygningene er trukket tilbake, i en egen oase, godt skjermet fra veien. De ligger fritt i det grønne, men har fått en urban utnyttelse. Leilighetsplanene er arealeffektive og utradisjonelle med minimalt gangareal.