VOLLEN - ELNES SØNDRE

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Elnes utbygging AS, ABBL/Backe
Sted:
Vollen, Asker. Norge
Periode:
Konkurranse 2017 - pågående
Fase:
Konkurranse 2017. Detaljregulering
Bygningstype/størrelse:
Leiligheter, rekkehus, unge etablerere, barnehage 200 boliger på platå, 10 rekkehus

Konseptets idemessige grunnlag bygger på godt samspill mellom bygning og landskap. Vollen er preget av et karakteristisk foldet landskap og skogkledde høydedrag i SV-NV. De sterke karakteristiske landskapsdragene er viktige for opplevelsen av Vollen som sted,- og må ikke svekkes av ny bebyggelse.

På platået trekkes bygningene tilbake fra skrentene og formgis med skråtak i lave høyder tilpasset høydedragets skråning. Bebyggelsen underinndeles i mindre nabolag, hvor alle nabolag kan samles til felles aktivitet i prosjektets sentrale og solfylte aktivitetsrom; HJERTEROMMET. I de eksisterende bygningene på Elnes gård planlegges det barnehage med fine uterom. Ti boliger, i rekker av fem hus, vil komme på Nordre Kolle, nord for barnehagen. På Nordre Jorde vil det tilbys 20 boliger for unge etablerere, med stor felles hage.

Illustrasjoner: Linda Blom