BYSTRANDA BLÅ

Arkitekt:
Mer arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Landskapsarkitekt:
Gullik Gulliksen AS
Oppdragsgiver:
Bystranda Blå AS
Sted:
Kristiansand, Norge
Periode:
2016–2021
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
248 leiligheter 26.700m2 BTA bolig, med fellesfunksj. 11.500m2 kjeller

Tangen i Kristiansand ligger med utsikt til hav og horisont. Mot øst grenser tomten mot Otra, i syd til parklandskap og hav, og i vest til indre havn.

Et av de regulerte gatetunene er erstattet av et generøst vannspeil, derav navnet Bystranda Blå. Kontakten til sjøens liv og bevegelser forsterkes og trekkes inn mellom byggene,- og vannets lys og refleksenes spill gir stedet en helt spesiell atmosfære.

Foto: Håkon Rossebø