NYDALSVEIEN 15-17

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Oppdragsgiver:
Norwegian Property
Sted:
Nydalen, Oslo
Periode:
2019–pågående
Fase:
Regulering
Bygningstype/størrelse:
Bolig, utadrettet næring

Pågående reguleringsarbeid for Nydalsveien 15-17 undersøker muligheten for en videreutvikling av eiendommene til boligformål i samspill med eksisterende, bevaringsverdig bygningsmasse.