Sjøhagen brygge

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kambo, Norge
Byggeperiode:
2014 - 2018

Tomten ligger et steinkast fra Kambo stasjon med fremtidig dobbeltspor til Oslo samtidig som den grenser til sjøen i vest med dypvannskai, kveldssol og flotte natur- og strandområder.
Områderegulering ble vedtatt i 2017 og arealformål ble endret fra industri til boligbebyggelse kombinert med andre hovedformål.
Detaljregulering for de to første byggetrinnene ble vedtatt i 2018. Første byggetrinn består av 46 rekkehus og 52 leiligheter.


BACK