Bærums verk

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Bærums verk, Norway
Bygningstype/størrelse:
House for the future
Kunde:
Norsk Leca AS
Byggeperiode:
1987

Fjell og frodig vegetasjon skapte et ønske om en enkel form som ikke krevde de store inngrep i terrenget.

Adkomst på tomtens høyeste punkt tilsa garasje lagt til vei. Huset ble derfor trukket tilbake og på nedsiden av veien for å at det skulle bli plass til uteområder mot syd og vest. For å binde volumene sammen og gi anlegget en stram komposisjon la man en mur mellom garasje og bolig. Tilgjengelighet og spenning i forbindelse med adkomst til huset ivaretas med en bro som svever gjennom en toetasjes vinterhage; derfra kommer man direkte inn på øverste boligplan. Der ledes man frem mot utsikten og Lommedalens storslagne rom før man vender om og beveger seg mot terrenget for å stige ned til hustes øvrige rom, med solfylte terrasser og nærhet til detaljene i terrenget. Slik understrekes tomtens kontraster.

Oppholdsrommene er lagt til de øvre plan for at sol- og utsiktsforhold skal ivaretas.

Huset er fleksibelt – det har utvendig adkomst fra forskjellige sider til alle plan. De to etasjene er delt i fire halvplan, og rommene griper over i hverandre og gir varierende romhøyde og spennende perspektiver i alle retninger.

BACK