Centralhuset Gøteborg

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Gothenburg, Sweden
Bygningstype/størrelse:
Hotel (305 rooms) / Offices / Travel center / Service shops / Restaurants, 34.000m2
Kunde:
NCC AB, NNC Entreprenad
Byggeperiode:
2000 - 2004

Prosjektet er et resultat av en invitert konkurranse om utvikling av Göteborg Centralstasjon hvor seks nordiske arkitektkontorer deltok.

Tomten er utfordrende. Ny bygningsmasse på 34 000 m2 er innpasset mellom den gamle, nygotiske Sentralstasjonen og den nye bussterminalen – og delvis over jernbanens sporområde, med bevaringsverdig perrongtak og en sentral avgangshall. Det bygde programmet er en optimalisering av en reguleringsplan fra 1994 og inneholder kontor, hotell med 305 rom, trafikkservice og butikker. Centralhuset danner sammen med Sentralstasjonen og Bussterminalen Göteborgs nye Reisesentrum, hvor det daglig passerer 40 000 mennesker.

Det primære mål var at Centralhuset skulle slutte seg til og innordne seg byens form og skala, samtidig som det skulle utgjøre en verdig entre til Göteborg. Bygningsanlegget er på grunn av sin beliggenhet, sitt naboskap og sitt store volum delt i to ulike bygningskropper. Disse ligger på hver sin side av det gjennomgående sentrale gangstrøket som strekker seg fra Drottningtorget i syd til Nils Ericsonterminalen i nord, med Ytre hallen bevart i midten. Bygningslamellenes plassering rundt denne midtaksen gir god orientering, klare siktlinjer og gjennomlys.

Gateplanet er åpent og inneholder hovedsakelig servicebutikker. Ytre hallen og perrongtakene er restaurert i nært samarbeid med antikvariske myndigheter, samtidig som det er gjort nødvendige tilpasninger for at bygningene skal fungere i sin nye sammenheng.

Nominert til ÅRETS BYGG i Sverige, 2003

BACK