Grimstad Bryggepark

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Grimstad, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartment building, 85 apartments
Kunde:
Perla AS, Robert Ruud AS
Byggeperiode:
2005 - 2013

Grømbukt er et vakkert og klart definert landskapsrom, - med åpen havn og grønn slette omgitt av knauser og knatter.

Bebyggelsen består av et ombygd hotell og 3 nybygg, - som samlet danner et rolig og helhetlig bygningsanlegg som hensyntar terrengformasjonene, og som i form og skala knytter an til de nære omgivelser og byen. Bebyggelsen legges på sletten mot bukta  i ly mellom knausene. Anlegget åpnes mot syd, - og utsikt til sjø og horisont med maksimale solforhold prioriteres. 

BACK