Vollen - Elnes Søndre

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Vollen, Asker. Norge

Forslag til Detaljregulering

Prosjektet muliggjør totalt ca. 240 nye boenheter. Platået bebygges med ca. 200 leiligheter, nedre jorde med ca. 24 mindre boenheter (ungdomsboliger), nordre kolle med 10 rekkehus og rundt Elnes Øvre fradeles det 9 nye ene- og tomannsboligtomter.
Underdeling i mindre nabolag, 30-50 boliger rundt felles solfylte tun ansees å være en fattbar gruppe for identifikasjon og tilhørighet. Samtidig kan alle nabolag samles til felles aktivitet i prosjektets sentrale og solfylte aktivitetsrom, HJETREROMMET. `Gaining by sharing`.
Sammen med eksisterende boliger vil den samlede boligsammensetning åpne for stor variasjon i beboersammensetning og tilføre området stor dynamikk.
Supplert med en 5-6 avdelings barnehage og et eget felleshus for alle beboerne, legges det til rette for samhandling på tvers av aldersgruppene. Dette vil bidra til å skape trygghet og samhørighet, - vesentlige forhold for etablering av gode bokvaliteter.

Illustrasjoner: Linda Blom

BACK