SANDSLIÅSEN

Arkitekt:
MER arkitektur /Arkitektkontoret KNB
Oppdragsgiver:
Sandsliåsen Boligutvikling AS (OBOS Nye Hjem AS, Stadsporten AS og EGD Property AS)
Sted:
Bergen, Norway
Periode:
2014–2023
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
280 leiligheter, 24.000 m2 BTA bolig, 8500 m2 BTA park., boder, tekn.

Tomtens kuperte landskap, frodig natur, sikt til byfjellene i øst og til Håvardstunvannet i vest, danner grunnlaget for boliganleggets formgivning.

Foto: Helge Hansen/Montag