Forelesninger

FORELESNINGER OG FOREDRAG


Forelesning DNB Boligseminar 2014

Forelesning OBOS Boligkonferanse, byggekostnader 2013

Forelesning Norsk Murdag 2013

Forelesning Hordaland Fylkeskommune 2013

Forelesning, Region Skåne, Sverige. Byutvikl.Kreativ kapacitet 2010

Foredrag i Vestfold Arkitektforening 2009

Foredrag i Agder Arkitektforening 2009

Selvaag; forelesning 2006

NCC, forelesning 2005

Diverse faglige organisasjoner, foreninger, møter,  seminarer etc.1980 -pågår

Arkitektavdelingen NTNU, Trondheim 2002

Forelesning Peab 2001

Bærum Kommune, Planseksjonen 2001

Arkitektavdelingen NTNU, Trondheim 1999

Oslo kommune, Plan og bygningsetaten 1996

Hønefoss kommune, byutviklingskonferanse 1996

Stockholm arkitektforening 1992

Tekniska högskolan i Lund 1992

Arkitektforeningene i Bergen, Trondheim, Ålesund og Molde 1991-1992

Norsk forening for stålkonstruksjoner 1991

Tekniske högskolan i Gøteborg, Chalmers 1991

Mursenteret 1991

NTNF BA-årskonferanse, møteleder 1990

Arkitektforeningen i Agder, Telemark, Hamar og Oppland 1989-1991

Mursenteret 1988

Arkitektavdelingen NTH 1988

Byggfagrådet 1988

Mursenteret 1987

Bygg for fremtiden, Bærums verk 1987

Arkitektavdelingen AHO 1982

Oslo Arkitektforening 1980

Diverse faglige organisasjoner, foreninger, møter, seminarer etc. 1980 - pågår

 

SENSORVIRKSOMHET

 

Diplomsensor NTH 1988

Arkitektavdelingen AHO 1985-1986

Arkitektavdelingen NTH; hver vår i perioden 1982-1990