SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 2

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Oppdragsgiver:
NSO eiendom AS
Sted:
Kambo, Moss
Periode:
2020–Pågående
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
38 leiligheter, samt næringslokaler.

På Bryggepromenaden 2 etableres bryggetorget - stedets sentrum og naturlige samlingsplass orientert mot kveldssol og sjø.

Leilighetsbygget er utformet som en "L" som definerer og skjermer torget mot nordøst. Kaifronten er trukket inn for å etablere et hyggelig, attraktivt og intimt havnebasseng for båtgjester, fastboende og besøkende.