SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 3

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Oppdragsgiver:
NSO eiendom AS
Sted:
Kambo, Moss
Periode:
2020-
Fase:
Foreligger rammetillatelse
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg, 73 leiligheter, 7020m2 BTA eks. kjeller

Bryggepromenaden 3 er det tredje leilighetsprosjektet på Sjøhagen Brygge. Landskap, sjøfront, sol- og siktlinjer samt gjeldende områdeplan setter premissene for utbyggingen av området

Bebyggelsen er utformet som to L-formede bygningskropper, orientert rundt et felles gårdsrom.En 20 m bred portal over to plan åpner opp gårdsrommet mot den nye kaifronten og den offentlige kyststien og etablerer et overbygget uterom tilrettelagt for lek og opphold. Portalen sikrer i tillegg sikt og lys for leilighetene i bakkant. Byggene utføres i en kombinasjon av tegl, tre og pussede fasader i rødtoner som harmonerer med tidligere byggetrinn. Dette danner en lun ramme rundt felles gårdsrom. Balkonger beriker arkitekturen gjennom sitt lys- og skyggespill. Plantefelt og klatreplanter skaper et frodig og levende inntrykk mot torg, gate og offentlig kyststi langs brygge.

Illustrasjon: Linda Blom